Pismo Policji w sprawie parkowania przy ul. Inżynierskiej 48-52a

Udostępniamy pismo policji, która zwraca się do wszystkich o przestrzeganie zakazu zatrzymywania się przy ulicy Inżynierskiej od 48 do 52a