Park Grabiszyński – raport z konsultacji Master Planu

Publikujemy raport Fundacji Ekorozwoju zawierający uwagi, wnioski i ustalenia ze spotkań konsultacyjnych, spacerów badawczych, itp.

 

RAPORT