Oświetlenie Parku Grabiszyńskiego – II etap

W dniu 02.08.2018 o g.8:30 w Parku Grabiszyńskim odbyło się spotkanie na którym obecni byli przedstawiciele urzędów BPS, Konserwator Zabytków, ZZM, WIM i przedstawiciel wykonawcy. Ze strony społecznej obecni byli przedstawiciele Społecznej Rady Parku Grabiszyńskiego i Grupy 51 oraz spacerowicze.

RO reprezentowała Janina Pławnicka. Na spotkaniu poinformowano o przebiegu trasy projektowanego oświetlenia etap II tj. dookoła polany  na linii – parking-plac zabaw-zagroda dla psów. W nawiązaniu do konsultacji masterplanu Społecznicy wystąpili ponownie o ochronę strefy biocenotycznej i nie zgodzili się z przebiegiem nowej trasy przez tę strefę. Zgłosili również alternatywny jej przebieg. Zaproponowana nitka trasy została odrzucona przez przedstawicieli urzędu m.in. dlatego, że wykonawca zakupił już odpowiednią ilość lamp oraz inne materiały zgodnie ze zrobionym projektem i kosztorysem.  Radna zwróciła uwagę, że informacja o realizacji II etapu oświetlenia oraz szczegółowy projekt nie został przesłany do zaopiniowania radzie osiedla przez urząd.

Zdjęcie projektu poniżej. Legenda: niebieska linia – projekt urzędników ,żółta – koncepcja społeczników