Osiedlowe Koło Prawne dla dzieci

Zapraszamy dzieci w wieku od 10 lat na warsztaty wiedzy o prawie – czwartki g.18-19

Na zajęciach prowadzonych przez zawodowego prawnika dzieci dowiedzą się jak znaleźć w internecie aktualną treść przepisów, jak legalnie wykorzystywać zasoby sieci do własnych celów, jak być mądrym przed szkodą w domu, szkole czy sklepie oraz gdzie szukać pomocy jako klient, pacjent lub uczeń. W czasie zajęć uczestnicy będą także wypełniać proste wnioski pobrane ze stron urzędów aby nauczyli się formułowania swoich żądań oraz ich uzasadniania. Podsumowaniem zdobytych umiejętności będzie opracowanie przez grupę dokumentacji (regulaminu, umowy, wniosku itp.) na potrzeby pożytecznego dla osiedlowej społeczności projektu np. konkursu dla dzieci lub seniorów, spotkania osiedlowego lub kampanii informacyjnej na określony temat.

Zgłoszeń udziału w zajęciach można dokonywać pod adresem e-mail: kontakt@mgarczynska.com

Pierwsze zajęcia w czwartek 3.10, miejsce – siedziba rady osiedla.