Opóźnienia remontu podwórka Nastrurcjowa-Ostrowskiego-….

Zarząd Zasobów Komunalnych na zapytanie skierowane przez przewodniczącą zarządu osiedla informuje, że sprawy związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę zostały skutecznie zablokowane z jednej strony poprzez sprzeciw SM Metalowiec do Wydziału Architektury i Budownictwa (Zał), tytułem braku zgody Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na odprowadzenia i retencjonowania pod ziemią wód opadowych z terenu nawierzchni drogi i chodników.

Drugą stroną opóźnienia są procedury jakie wobec ZZK i Pełnomocnika (projektanta) stawiają Wody Polskie. W jednym przypadku dotyczyło to wniesienie i potwierdzenie dokonania opłaty tytułem rozpatrzenia wniosku, a w innym pełnomocnictwa od Prezydenta Wrocławia, które dla ZZK zmieniało się dwukrotnie na przestrzeni do kwietnia do lipca… W międzyczasie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu przesuwał termin rozpatrzenia wniosku (zał dwa pisma) raz na dzień 31 lipca, a następnie na 31.10.2019r. Na to ostatnie pismo złożyliśmy odwołanie prosząc o skrócenie terminu do 30 września 2019r., lecz jaki to przyniesie skutek tego nie wiemy, gdyż nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

Ponad to mamy nadzieję, że Mieszkańcy wyrażą zgodę na przejazd przez bramę i  nie będzie to przeszkodą w realizacji tego zadania.

Zbierane są za pośrednictwem zarządcy  „Romdom 3” podpisy właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej Fiołkowa 7 i 9 pod uchwałą na zgodę przejazdu przez bramę dla prowadzenia robót budowlanych (brakuje zwłaszcza z bud 7).