Odpowiedź ZZM na pismo Rady Osiedla

Przedstawiamy odpowiedź ZZM na pismo wysłane przez Radę Osiedla do ZZM w sprawie wycinki parku oraz uchwałę w sprawie Parku Grabiszyńskiego podjętą na XII sesji.

Park_odpowiedz ZZM ro 317

uchwala_XII_70_18 (dzialania w parku)