Odpowiedź ZDiUM w sprawie usuniętych latarni

Publikujemy odpowiedź ZDiUM w sprawie usuniętych latarni z ulicy Tokarskiej.