Notatka ze spotkania w ZDiUM w sprawie projektu WBO 350 2016 (remont ul. Blacharskiej)

Załączamy notatkę ze spotkania, które odbyło się 16 października 2017, w sprawie projektu WBO nr 350 dotyczącego remontu ulicy Blacharskiej i organizacji ruchu w tym rejonie.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady Osiedla, przedstawiciele mieszkańców i projektu, BPS i ZDiUM.

Notatka z 16_10_2017