Nieruchomości przy ul. Rymarskiej przeznaczone na sprzedaż

Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia opublikował wykazy nr WNS/428/13 i WNS/429/13 dotyczącym sprzedaży działek przy ul. Rymarskiej.

Rymarska dz nr 4-1,3-1,2-1,1-12,1-13, wykaz z ceną

Rymarska dz nr 17, wykaz z ceną

Rada Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek Uchwałą nr VII/40/13 z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii dla kart nieruchomości dot. ul. Rymarskiej wyraziła opinię negatywną dla sprzedaży ww. nieruchomości pod zabudowę wielopiętrową. Rada w uzasadnieniu zauważyła potrzebę dostosowania nowej zabudowy do wielkości budynków obecnie stojących przy al. Piastów.