Kontakt

Siedziba Rady Osiedla Grabiszn-GrabiszynekRada Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek

Siedziba:
ul. Blacharska 12/1
53-206 Wrocław

Adres korespondencyjny:
al. Gen. Józefa Hallera 149
53-201 Wrocław

Aktualny harmonogram dyżurów radnych dostępny jest w zakładce kalendarz, ponadto nasi radni chętnie wysłuchają Państwa wniosków i pomysłów związanych z Osiedlem podczas sesji Rady Osiedla oraz posiedzeń Zarządu Osiedla.

e-mail: grabiszyn_grabiszynek@osiedla.wroclaw.pl

Facebook: facebook.com/RadaOsiedlaGrabiszynGrabiszynek


Przewodnicząca Zarządu Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek

Anna Daleszyńska

tel. 604 455 085


Przewodnicząca Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek

Beata Andrejewicz
tel. 692 479 574