Konsultacje społeczne na Grabiszynku

Biuro ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz z Katedrą Urbanistyki i Procesów Osadniczych Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej przystępują do projektu partycypacyjnego na osiedlu Grabiszynek. Zastosowane zostaną elementy metody Planning for Real, opis metody w ulotce poniżej.

Proces partycypacji w praktyce – planning for real

 

Pierwsze spotkanie (I etap) to spotkanie organizacyjne z przedstawicielami osiedlowych grup społecznych, które odbędzie się 17.05.2018 g. 8:30 na Politechnice Wrocławskiej. s.042 w budynku E-1 Wydziału Architektury, ul. Prusa 53-55

Przewidziano ok. 30 miejsc dla uczestników, 20 miejsc dla studentów.

II etap – to konsultacje otwarte gdzie każdy będzie mógł się wypowiedzieć.