Koncepcja zagospodarowania podwórka – Fiołkowa, Nastrurcjowa, Ostrowskiego, Grabiszyńska

W ubiegłym roku zostały zaopiniowane pozytywnie dwa zgłoszone przez Zarząd Osiedla projekty w ramach Kart Zadań Inwestycyjnych.

Pierwszy to „Bezpieczna Szkoła” przy ulicy Blacharskiej. Prace już się toczą.

Drugi to zagospodarowanie zaniedbanego podwórka pomiędzy ulicami Fiołkową, Nasturcjową, Ostrowskiego i Grabiszyńską. W tej chwili prezentujemy koncepcję inwestycji. Wcześniej odbywały się konsultacje z mieszkańcami, przedstawicielami Urzędu Miasta, Zarządu Gospodarki Komunalnej oraz Rady Osiedla, którą reprezentowały Anna Daleszyńska i Maria Kostrzewa-Żołnierz.

Koncepcja zagospodarowania podwórka pomiędzy ulicami Fiołkową, Nasturcjową, Ostrowskiego o Grabiszyńską.