Komunikat Wydziału Środowiska i Rolnictwa UMW w sprawie Programu ograniczania uciążliwości związanych z dzikimi zwierzętami bytującymi na terenie Miasta Wrocławia w latach 2016-2018

Komunikat o dzikich zwierzętach