Komunikat lidera powodziowego

W imieniu lidera powodziowego Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek, pana Henryka Jędrysiaka przekazujemy Państwu i prosimy o rozpropagowanie instrukcji postępowania na wypadek zaobserwowania uszkodzeń w wałach przeciwpowodziowych.

Jeżeli zaobserwujecie Państwo przeciekający wał przeciwpowodziowy prosimy o sprawdzenie stanu wyciekającej wody:

  • jeżeli woda będzie klarowna, należy zgłosić fakt uszkodzenia wału pod numer 112,
  • jeżeli wyciekająca woda będzie zmętniona, należy natychmiast opuścić okolice wału (wał grozi natychmiastowym przerwaniem!) oraz przekazać tę informację wszystkim osobom przebywającym w okolicy, a następnie zgłosić ten fakt pod numer 112.