Artykuły z kategorii: Komunikaty

Wyniki Gry Terenowej – nagrody czekają na odbiór!

Prezentujemy wyniki gry terenowej, która była częścią pikniku sportowego. Zapraszamy przedstawicieli trzech pierwszych drużyn po odbiór nagród w siedzibie rady osiedla na najbliższej sesji 11.10.2017 o 17.30

Głosowanie WBO w siedzibie rady osiedla

Informujemy, że w siedzibie rady przy ul. Blacharskiej 12 będzie utworzony punkt wyborczy WBO 2017. Punkt będzie funkcjonował w dniach 15 września – 2 października (z wyjątkiem niedziel) Godziny otwarcia…

Informacja o zgłoszeniu do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wniosku o kontrolę czystości Grabiszynki

Zamieszczamy pismo od Pana Pawła Pomiana otrzymane do wiadomości rady osiedla, a przesłane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Pismo zawiera wniosek o przeprowadzenie kontroli czystości cieku wodnego –…

Pismo Policji w sprawie parkowania przy ul. Inżynierskiej 48-52a

Udostępniamy pismo policji, która zwraca się do wszystkich o przestrzeganie zakazu zatrzymywania się przy ulicy Inżynierskiej od 48 do 52a