Artykuły z kategorii: Komunikaty

Plac Bzowy – projekt miejscowego planu zagospodarowania

Szanowni Mieszkańcy Prezydent Miasta ogłosił poddanie do publicznej wiadomości i oceny projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Bzowego. Projekt ten, wraz z pozostałymi dokumentami takimi jak prognoza oddziaływania…

Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wrocławia

Szanowni Państwo, Niżej zamieszczamy Ogłoszenia Prezydenta Wrocławia zawiadamiające o możliwości zapoznania się z projektem zaktualizowanego Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wrocławia oraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Każdy…

Spotkanie Konsultacyjne ws. ochrony przed hałasem – 20 marca

Gmina Wrocław zaprasza na drugie spotkanie konsultacyjne projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wrocławia. Spotkanie odbędzie się w dniu 20 marca 2018 r. o godz. 1300, w sali…

Oświadczenie autorek Masterplanu dla Parku

Przedstawiamy oświadczenie autorek Masterplanu podpisane przez Panią dr inż. arch. Justyna Rubaszek oswiadczenie autorek MP dla PG