Artykuły z kategorii: Komunikaty

Oświadczenie autorek Masterplanu dla Parku

Przedstawiamy oświadczenie autorek Masterplanu podpisane przez Panią dr inż. arch. Justyna Rubaszek oswiadczenie autorek MP dla PG  

Wyniki Gry Terenowej – nagrody czekają na odbiór!

Prezentujemy wyniki gry terenowej, która była częścią pikniku sportowego. Zapraszamy przedstawicieli trzech pierwszych drużyn po odbiór nagród w siedzibie rady osiedla na najbliższej sesji 11.10.2017 o 17.30

Głosowanie WBO w siedzibie rady osiedla

Informujemy, że w siedzibie rady przy ul. Blacharskiej 12 będzie utworzony punkt wyborczy WBO 2017. Punkt będzie funkcjonował w dniach 15 września – 2 października (z wyjątkiem niedziel) Godziny otwarcia…

Informacja o zgłoszeniu do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wniosku o kontrolę czystości Grabiszynki

Zamieszczamy pismo od Pana Pawła Pomiana otrzymane do wiadomości rady osiedla, a przesłane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Pismo zawiera wniosek o przeprowadzenie kontroli czystości cieku wodnego –…