Artykuły z kategorii: Komunikaty

Rewitalizacja podwórka przy Fiołkowej, Nasturcjowej, Ostrowskiego i Grabiszyńskiej

Pozytywnie rozpatrzony wniosek zarządu osiedla o rewitalizację podwórka przy ulicach Fiołkowej, Nasturcjowej, Ostrowskiego i Grabiszyńskiej wchodzi w fazę projektową. Zapraszamy Mieszkańców podwórka na konsultacje, na których będzie przedstawiona koncepcja. 19.06.2018…

Plac Bzowy – projekt miejscowego planu zagospodarowania

Szanowni Mieszkańcy Prezydent Miasta ogłosił poddanie do publicznej wiadomości i oceny projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Bzowego. Projekt ten, wraz z pozostałymi dokumentami takimi jak prognoza oddziaływania…

Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wrocławia

Szanowni Państwo, Niżej zamieszczamy Ogłoszenia Prezydenta Wrocławia zawiadamiające o możliwości zapoznania się z projektem zaktualizowanego Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wrocławia oraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Każdy…

Spotkanie Konsultacyjne ws. ochrony przed hałasem – 20 marca

Gmina Wrocław zaprasza na drugie spotkanie konsultacyjne projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wrocławia. Spotkanie odbędzie się w dniu 20 marca 2018 r. o godz. 1300, w sali…