Artykuły z kategorii: Komunikaty

Miasto udostępni 190 kompostowników

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia informuje, że rozpoczyna trzecią edycję programu udostępniania mieszkańcom posiadającym przydomowe ogródki oraz placówkom oświatowym położonym na terenie miasta, kompostowników do kompostowania odpadów zielonych…

Komunikat lidera powodziowego

W imieniu lidera powodziowego Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek, pana Henryka Jędrysiaka przekazujemy Państwu i prosimy o rozpropagowanie instrukcji postępowania na wypadek zaobserwowania uszkodzeń w wałach przeciwpowodziowych.