Artykuły z kategorii: Komunikaty

Głosowanie WBO w siedzibie rady osiedla

Informujemy, że w siedzibie rady przy ul. Blacharskiej 12 będzie utworzony punkt wyborczy WBO 2017. Punkt będzie funkcjonował w dniach 15 września – 2 października (z wyjątkiem niedziel) Godziny otwarcia…

Informacja o zgłoszeniu do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wniosku o kontrolę czystości Grabiszynki

Zamieszczamy pismo od Pana Pawła Pomiana otrzymane do wiadomości rady osiedla, a przesłane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Pismo zawiera wniosek o przeprowadzenie kontroli czystości cieku wodnego –…

Pismo Policji w sprawie parkowania przy ul. Inżynierskiej 48-52a

Udostępniamy pismo policji, która zwraca się do wszystkich o przestrzeganie zakazu zatrzymywania się przy ulicy Inżynierskiej od 48 do 52a

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Bzowego

Szanowni Państwo, przekazujemy ważną informację urzędu miejskiego w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Bzowego. Prace nad tym dokumentem właśnie ruszają. Wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski w tej sprawie…