Artykuły z kategorii: Komunikaty

Koncepcja zagospodarowania podwórka – Fiołkowa, Nastrurcjowa, Ostrowskiego, Grabiszyńska

W ubiegłym roku zostały zaopiniowane pozytywnie dwa zgłoszone przez Zarząd Osiedla projekty w ramach Kart Zadań Inwestycyjnych. Pierwszy to „Bezpieczna Szkoła” przy ulicy Blacharskiej. Prace już się toczą. Drugi to…

Zakres prac do wykonania w Parku Grabiszyńskim

23 lipca 2018 odbyło się spotkanie ustalające zakres prac do wykonania w Parku Grabiszyńskim w ramach bieżącej konserwacji w miesiącach lipiec-sierpień 2018. Uwagi, wnioski i ustalenia uczestniczących w spotkaniu Część…

Rewitalizacja podwórka przy Fiołkowej, Nasturcjowej, Ostrowskiego i Grabiszyńskiej

Pozytywnie rozpatrzony wniosek zarządu osiedla o rewitalizację podwórka przy ulicach Fiołkowej, Nasturcjowej, Ostrowskiego i Grabiszyńskiej wchodzi w fazę projektową. Zapraszamy Mieszkańców podwórka na konsultacje, na których będzie przedstawiona koncepcja. 19.06.2018…

Plac Bzowy – projekt miejscowego planu zagospodarowania

Szanowni Mieszkańcy Prezydent Miasta ogłosił poddanie do publicznej wiadomości i oceny projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Bzowego. Projekt ten, wraz z pozostałymi dokumentami takimi jak prognoza oddziaływania…