Artykuły z kategorii: Komunikaty

Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wrocławia

Szanowni Państwo, Niżej zamieszczamy Ogłoszenia Prezydenta Wrocławia zawiadamiające o możliwości zapoznania się z projektem zaktualizowanego Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wrocławia oraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Każdy…

Spotkanie Konsultacyjne ws. ochrony przed hałasem – 20 marca

Gmina Wrocław zaprasza na drugie spotkanie konsultacyjne projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wrocławia. Spotkanie odbędzie się w dniu 20 marca 2018 r. o godz. 1300, w sali…

Oświadczenie autorek Masterplanu dla Parku

Przedstawiamy oświadczenie autorek Masterplanu podpisane przez Panią dr inż. arch. Justyna Rubaszek oswiadczenie autorek MP dla PG  

Wyniki Gry Terenowej – nagrody czekają na odbiór!

Prezentujemy wyniki gry terenowej, która była częścią pikniku sportowego. Zapraszamy przedstawicieli trzech pierwszych drużyn po odbiór nagród w siedzibie rady osiedla na najbliższej sesji 11.10.2017 o 17.30