Artykuły z kategorii: Inicjatywy

bip

Uwagi do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Pismo zawiera uwagi do studium złożone przez Radę Osiedla. Uwagi do studium.doc

bip

Odpowiedź ZDiUM w sprawie usuniętych latarni

Publikujemy odpowiedź ZDiUM w sprawie usuniętych latarni z ulicy Tokarskiej.

Interwencja rady w sprawie latarni usuniętej z ulicy Tokarskiej

Przewodnicząca zarządu Anna Daleszyńska wraz z przwodniczącą Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska Małgorzatą Subzdą, wystosowały pismo skierowane do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w sprawie usunięcia zabytkowej latarni. Treść pisma…