Artykuły z kategorii: Inicjatywy

Odpowiedź UM na uwagi do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi przesłane przez UM odnośnie uwag do studium zgłoszonych przez RO

bip

Uwagi do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Pismo zawiera uwagi do studium złożone przez Radę Osiedla. Uwagi do studium.doc

bip

Odpowiedź ZDiUM w sprawie usuniętych latarni

Publikujemy odpowiedź ZDiUM w sprawie usuniętych latarni z ulicy Tokarskiej.