Artykuły z kategorii: Dokumenty

Interwencja rady w sprawie latarni usuniętej z ulicy Tokarskiej

Przewodnicząca zarządu Anna Daleszyńska wraz z przwodniczącą Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska Małgorzatą Subzdą, wystosowały pismo skierowane do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w sprawie usunięcia zabytkowej latarni. Treść pisma…

bip

Protokół z IV sesji z 4 lipca 2017 wraz z uchwałami

Porządek obrad IVsesji protokół z sesji RO IV_17 Uchwały przyjęte na sesji uchwala_IV_23_17 (protokol III_17) uchwala_IV_22_17 (protokol_II_17) uchwala_IV_21_17 (alkohol) uchwala_IV_20_17 (przesuniecie srodkow)  

bip

Protokół 4/2017

protokół 4_17 uchwały z posiedzenia uchwala_4_17 (alkohol) uchwala_5_17 (meble) uchwala_3_17 (protokol)

bip

Protokół 3/2017

protokół 3_17 Uchwały z posiedzenia uchwala_2_17