Jak powinno nazywć się nasze Osiedle?

Podczas ostatniego zebrania Komisji ds. Infrastruktury i Ochrony Środowiska w trakcie którego radni omawiali sprawy dotyczące sporządzenia mapy z podziałem administracyjnym Wrocławia pojawił się pomysł uproszczenia nazwy naszego Osiedla.

Rada Osiedla Grabiszyn-GrabiszynekW 1991 roku we Wrocławiu przeprowadzono reformę dotyczącą podziału administracyjnego miasta. Wtedy też powstała Samorządowa Jednostka Pomocnicza Miasta Wrocławia Osiedle Grabiszyn-Grabiszynek w skład którego weszły ówczesny Grabiszyn i Grabiszynek.

O ile część mieszkańców doskonale wie gdzie kończy się Grabiszyn, a zaczyna Grabiszynek tak w przypadku wielu nowych mieszkańców oraz urzędów podział ten sprawia spory kłopot. W ten oto sposób na mapach sporządzanych przez ZDiUM znajdziemy „obręb Grabiszyn” w skład którego wchodzi całe Osiedle Grabiszyn-Grabiszynek. Z kolei w dokumentach policji obie części Osiedla podlegają pod „rewir Grabiszynek”.

Podczas spotkania radnych narodził się pomysł uproszczenia nazwy Osiedla poprzez pozostanie przy jednym jej członie. Radni zgodnie stwierdzili, że ewentualną decyzję dotyczącą zmiany nazwy można podjąć wyłącznie po konsultacjach z mieszkańcami. Z tego powodu prosimy o wyrażenie swojej opinii i odpowiedź na pytanie:

Jaką oficjalną nazwę powinno nosić nasze Osiedle?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Sonda ma wyłącznie charakter informacyjny. Swój głos można oddać do końca sierpnia 2014. Wyniki zostaną przekazane Komisji ds. Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz zaprezentowane radnym Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek podczas wrześniowej sesji.