Informacja o zgłoszeniu do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wniosku o kontrolę czystości Grabiszynki

Zamieszczamy pismo od Pana Pawła Pomiana otrzymane do wiadomości rady osiedla, a przesłane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Pismo zawiera wniosek o przeprowadzenie kontroli czystości cieku wodnego – Grabiszynki, przebiegającego przez Park Grabiszyński z powodu nieprzyjemnych zapachów unoszących się z wody.