III sesja Rady Osiedla – jakie tematy poruszono?

W czwartek, 5 września odbyła się III sesja Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek. Podczas zebrania radni omówili sprawy nurtujące mieszkańców naszego osiedla oraz przeprowadzili liczne dyskusje.

W trakcie sesji radni:

 • Przyjęli ślubowanie radnego Wojciecha Januszewskiego.
 • Poruszyli temat progów zwalniających na ul. Beyzyma oraz omówili stan techniczny tej ulicy.
 • Rozpatrzyli skargę w sprawie głośnych „klekotek” (systemu ostrzegającego dla osób niewidomych).
 • Rozpatrzyli pismo w sprawie pilnego remontu chodnika przy ul. Kreślarskiej.
 • Rozpatrzyli skargę w sprawie brakujących tabliczek z nazwą ulicy Żeglarskiej.
 • Rozpatrzyli prośbę mieszkańców w sprawie ustawienia kontenera na odpady szklane w okolicy ul. Blacharskiej.
 • Omówili akcję „Czyste Osiedle”, której najbliższa edycja odbędzie się 17 września.
 • Mogli zapoznać się ze wszystkimi Kartami Zadań Inwestycyjnych złożonymi przez Zarząd Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek.
 • Rozpatrzyli skargę mieszkańców w sprawie zakłócania porządku w okolicy skrzyżowania ulic Grabiszyńskiej.i Inżynierskiej.
 • Przeprowadzili dyskusję na temat boisk sportowych na terenie osiedla.
 • Rozpatrzyli pismo Klubu Emerytów, Rencistów i Inwalidów w sprawie dofinansowania działalności.
 • Przeprowadzili dyskusję związaną z organizacją imprez na terenie osiedla i sposobami pozyskiwania sponsorów, którzy mogliby wspomóc organizację osiedlowego festynu.
 • Przeprowadzili dyskusję związaną z częstym łamaniem przepisów prawa o ruchu drogowym w okolicach ulic Żeglarskiej i Pionierskiej.
 • Przeprowadzili dyskusję związaną z zapytaniem mieszkańców w sprawie wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Pionierskiej.
 • Przeprowadzili dyskusję o incydentach związanych z zakłócaniem porządku publicznego w okolicy ul. Grabiszyńskiej.
 • Omówili fakt otrzymania dotacji z Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego na organizację festynu, pomoc dla potrzebujących oraz działalność Klubu Seniora.
 • Przeprowadzili dyskusję na temat możliwości wydawania gazetki osiedlowej w formie drukowanej.
 • Przeprowadzili dyskusję na temat Parku Grabiszyńskiego.
 • Przeprowadzili dyskusję na temat propozycji oznakowania osiedla przy pomocy tablic z nazwą osiedla.
 • Przeprowadzili dyskusją na temat stworzenia nowych miejsc parkingowych dla rowerów na terenie osiedla.
 • Przeprowadzili dyskusję na temat placówek oświatowych działających na terenie osiedla.
 • Przeprowadzili dyskusję na temat współpracy Rady Osiedla z radnymi Rady Miejskiej.
 • Rozpatrzyli bieżące sprawy związane z działalnością Rady Osiedla.

Ponadto Rada Osiedla podjęła sześć uchwał związanych ze zmianą składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa oraz sprawami związanymi z przyjęciem dotacji z CIRS i zmianami w budżecie Rady Osiedla. W sesji uczestniczyło 10 radnych.

Szczegółowy protokół z III sesji zostanie przyjęty podczas kolejnego spotkania Rady Osiedla. Termin następnego zebrania w siedzibie RO przy ul. Blacharskiej 12 wyznaczono na 24 października 2013, godz. 17:30.