GRA TERENOWA – zapisy

Rada Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek zaprasza do udziału w grze terenowej – Orientuj się w Parku Grabiszyńskim w dniu 16.09 od g.14 podczas II Pikniku Grabiszyńskiego.

1) link do formularza zgłoszeniowego
https://goo.gl/forms/xEMoLtFwcKDT5R7D3

2) krótka informacja o grze:
Gra terenowa przeprowadzona na terenie Parku Grabiszyńskiego. Gra rozpocznie się od krótkiego wytłumaczenia zasad, następnie zawodnicy drużynowo wyruszą w trasę z mapą do biegu na orientację. Założeniem gry jest odnalezienie jak największej liczby punktów kontrolnych oraz poprawne wykonanie jak największej liczby zadań. Zadania będą wymagały współpracy całej grupy, będą miały charakter kartograficzny i będą opierały się o różnego rodzaju zagadki na mapie. Za każdy odnaleziony punkt kontrolny zawodnicy otrzymują punkty, za prawidłowe wykonanie zadania zostają przyznane dodatkowe punkty. Pomiar czasu, liczenie punktów oraz potwierdzanie obecności na punktach kontrolnych odbywa się elektronicznie dzięki systemowi SportIdent.

3) Regulamin Gra Terenowa 2018

4) W formularzu 4 główne tury o godzinach 14, 15, 16 i 16:30, ale w międzyczasie oczywiście będą się mogły dopisać chętne drużyny.

Super nagrody dla zwycięskich drużyn!