Gdzie powinny stanąć kontenery na odpady wielkogabarytowe?

W związku ze zbliżającym się terminem zgłaszania propozycji lokalizacji ustawiania kontenerów na odpady wielkogabarytowe na rok 2017, Rada Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek zwraca się do wszystkich mieszkańców z prośbą o wskazywanie miejsc w których kontenery mogłyby zostać ustawione. Swoje propozycje prosimy przesyłać do 15 października 2016 na adres grabiszyn_grabiszynek@osiedle.wroc.pl