Fajerwerki tylko w Sylwestra i Nowy Rok!

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem nr 4 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawia ograniczeń w używaniu wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa dolnośląskiego w dniach 21 grudnia do 10 stycznia na terenie Wrocławia obowiązuje całkowity zakaz używania wyrobów pirotechnicznych wyłączonych z koncesjonowania.

firework-by-gnokii

Wyjątkiem są dni 31 grudnia oraz 1 stycznia, kiedy to zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem można używać środków pirotechnicznych z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.

Osoby, które nie zastosują się do rozporządzenia będą podlegały karze grzywny przewidzianej w Kodeksie wykroczeń. Z pełną treścią rozporządzenia można zapoznać się tutaj.