Dyżur Dzielnicowego Strażnika w siedzibie Rady Osiedla

Zapraszamy na spotkanie ze strażnikiem dzielnicowym osiedla Grabiszyn-Grabiszynek.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 29.03.2018.

Następne dyżury będą komunikowane poprzez kalendarz