Dyskusja o osiedlu

Dyskusja o osiedlu

Na spotkaniu w Zajezdni (25.07) na temat organizacji ruchu, bezpieczeństwa i planowania przestrzennego na osiedlu wzięli udział mieszkańcy, osiedlowi radni, pracownicy Urzędu Miasta oraz Politechniki Wrocławskiej. Okazało się, że nie jest to omówienie wyników poprzednich konsultacji, lecz kolejny ich etap.

Konsultacje tym razem były przygotowane inaczej, bez makiety, za to z postulatami zgłoszonymi wcześniej przez mieszkańców na poprzednich konsultacjach w SP 82. Należało teraz ustalać priorytety oraz argumentować dane rozwiązanie. Fotografie pokazują jakie jest stanowisko mieszkańców odnośnie ruchu kołowego na osiedlu.

Jako RO wnioskowaliśmy o organizację kolejnego spotkania po sezonie urlopowym. Czekamy na podsumowanie, zapewniono nas, że końcowy raport z konsultacji zostanie przedstawiony we wrześniu.