Debata społeczna Czy na naszym Osiedlu jest bezpiecznie – jakie tematy poruszono?

We wtorek 10 grudnia w siedzibie Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek odbyła się pierwsza debata społeczna z cyklu Czy na naszym Osiedlu jest bezpiecznie? W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy Osiedla, przedstawiciele Komisariatu Policji Grabiszynek oraz członkowie Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek.

Podczas spotkania omawiane były sprawy zgłaszane przez mieszkańców, a wśród nich:

  • kradzieże i włamania do mieszkań na terenie osiedla,
  • kwestia dojazdu do Osiedla od strony ul. Racławickiej i Stolarskiej w kontekście interwencji służb ratunkowych,
  • propozycja montażu progów zwalniających na skrzyżowaniach z al. Wędrowców,
  • sprawa samochodów poruszających się po alejkach Parku Grabiszyńskiego,
  • sprawa złego parkowania na chodnikach,
  • sprawa groźnych psów biegających po parku i osób zanieczyszczających tereny zielone,
  • sprawa osób spożywających alkohol w miejscach niedozwolonych.

Ponadto Kierownik Rewiru Dzielnicowych, asp. szt. Krzysztof Wróbel opowiedział zgromadzonym o programach prewencyjnych realizowanych na terenie Gminy Wrocław, zaś Komendant KP Grabiszynek, mł. insp. Roman Bojdoł poinformował, że w najbliższym czasie nasz posterunek zasili czterech nowych funkcjonariuszy, którzy będą pełnić służbę patrolową.

Przewodnicząca Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek, Beata Andrejewicz oraz Komendant Komisariatu Policji Wrocław Grabiszynek, mł. insp. Roman Bojdoł składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które uczestniczyły w spotkaniu.

Kolejna debata z cyklu Czy na naszym Osiedlu jest bezpiecznie? odbędzie się 10 stycznie 2014 w Domu Kultury „Bakara” przy ul. Różanej 4-6. Serdecznie zapraszamy!

Autorem zdjęć jest Bartosz Senderek. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć bez wcześniejszej zgody autora jest zabronione!