Odpowiedź MPWiK w sprawie zanieczyszczenia Grabiszynk

Przedstawiamy odpowiedź MPWiK w sprawie zanieczyszczenia Grabiszynki: