Górka Skarbowców – propozycje naprawy

W dniu 19.07 , w siedzibie Rady Osiedla Grabiszyn – Grabiszynek, odbyło się kolejne spotkanie dotyczące ochrony Górki Skarbowców. Obecni byli przedstawiciele Zarządu Zieleni Miejskiej, Miejskiego Konserwatora Zabytków, środowiska rowerowego, Rady Osiedla Grabiszyn Grabiszynek oraz Społecznej Rady Parku Grabiszyńskiego. Wszyscy zgodzili się, że Górka Skarbowców potrzebuje naprawy oraz uspokojenia i uregulowania sposobu korzystania przez rożne grupy mieszkańców. Bardzo dziękujemy przedstawicielom środowiska rowerowego za profesjonalne przygotowanie wstępnych koncepcji ruchu na tym terenie, który jest zbieżny z tym co Społeczna Rada Parku Grabiszyńskiego zaproponowała  już wcześniej.

W lutym tego roku,  Społeczna Rada Parku Grabiszyńskiego, zainicjowała temat ochrony Górki Skarbowców. Przygotowany został wstępny projekt rewaloryzacji i ochrony zieleni, uregulowania ruchu pieszo-rowerowego i poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników, który przedstawiono przedstawicielom MKZ, ZZM,
BPS , Zielonego Departamentu i FER.  Zaproszono  również do współpracy,  przedstawicieli środowisk rowerowych.

Propozycja powstrzymania dewastacji Górki Skarbowców