Górka Skarbowców – zalecenia konserwatorskie

Przedstawiamy zalecenia Miejskiego Konserwatora Zabytków dotyczące Górki Skarbowców. Warto przypomnieć, że Park Grabiszyński pomiędzy ulicami Racławicką a Odkrywców został w 2005 roku wpisany do rejestru zabytków wobec czego podlega opiece i ochronie

Górka Skarbowców – zalecenia konserwatorskie