Pismo z BPS w sprawie uchwały o organizacji ruchu

Szanowni Państwo

Udostępniamy treść pisma z Biura Partycypacji Społecznej dotyczące podjętej w lutym 2018 uchwały w sprawie organizacji ruchu w południowej części Grabiszynka.

Pismo – strona 1

Pismo – strona 2