Monthly Archives: Sierpień 2019

Porządek obrad 8_2019

Porządek obrad 8/19 posiedzenia Zarządu Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek

Ostatnie pożegnanie.

W dniu 14.08.2019 na cmentarzy przy ul. Bardzkiej pożegnaliśmy Panią Dyrektor SP 109  Iwonę Czubatą.