Monthly Archives: Lipiec 2019

Porządek obrad 7_2019

Porządek obrad 7/19 posiedzenia Zarządu Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek

WAŻNE:

Analiza możliwości ochrony zabudowy mieszkaniowej przed hałasem z al. gen. Józefa Hallera

Pod koniec 2018 roku zarząd osiedla zwrócił się z wnioskiem do Wydziału Inżynierii Miejskiej o kompleksową analizę możliwych do zastosowania środków ochrony przed hałasem drogowym i tramwajowym zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej…