Monthly Archives: Czerwiec 2019

Porządek obrad 6_2019

Porządek obrad 6/19 posiedzenia Zarządu Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek

Spotkanie dla liderów WBO 2019 w Radzie Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek.

Uwaga! Nastąpiła zmiana daty spotkania z 12 czerwca na dzień 24 czerwca 2019. Start godz. 18.00 w siedzibie Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek, ul. Blacharska 12/1. Zapraszamy wszystkich liderów WBO, którzy złożyli…