Monthly Archives: Sierpień 2018

Sprawozdanie finansowe 2017-2018

Sprawozdanie finansowe 2017-2018

Podsumowanie kwartalne Q2 2018

Przedstawiamy prezentację ze sprawozdaniem podsumowania działalności Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek w pierwszym kwartale 2018 roku. Sprawozdanie

Podsumowanie kwartalne Q1 2018

Przedstawiamy prezentację ze sprawozdaniem działań Zarządu Osiedla w pierwszym kwartale 2018 roku Prezentacja

Sprawozdanie – realizacja zadań społecznych w 2017 roku

Przedstawiamy krótkie podsumowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań społecznych przez Radę Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek Prezentacja