Monthly Archives: Sierpień 2017

Informacja o zgłoszeniu do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wniosku o kontrolę czystości Grabiszynki

Zamieszczamy pismo od Pana Pawła Pomiana otrzymane do wiadomości rady osiedla, a przesłane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Pismo zawiera wniosek o przeprowadzenie kontroli czystości cieku wodnego –…

Pismo Policji w sprawie parkowania przy ul. Inżynierskiej 48-52a

Udostępniamy pismo policji, która zwraca się do wszystkich o przestrzeganie zakazu zatrzymywania się przy ulicy Inżynierskiej od 48 do 52a

Interwencja rady w sprawie latarni usuniętej z ulicy Tokarskiej

Przewodnicząca zarządu Anna Daleszyńska wraz z przwodniczącą Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska Małgorzatą Subzdą, wystosowały pismo skierowane do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w sprawie usunięcia zabytkowej latarni. Treść pisma…

bip

Protokół z IV sesji z 4 lipca 2017 wraz z uchwałami

Porządek obrad IVsesji protokół z sesji RO IV_17 Uchwały przyjęte na sesji uchwala_IV_23_17 (protokol III_17) uchwala_IV_22_17 (protokol_II_17) uchwala_IV_21_17 (alkohol) uchwala_IV_20_17 (przesuniecie srodkow)